Siste nyheter

Konfirmasjon

Velkommen til konfirmantundervisning i regi av Fokus hverdagsmenighet!

Fokus hverdagsmenighet startet opp konfirmasjonsundervisning høsten 2018!

Lokalt har vi fått på plass et godt lederteam, og gode undervisere. Her har vi også lokale tilbud med deltakelse i gudstjenster, UF, KRIK (og evt andre kristne ungdomsarrangement i bygda).

 

Vi er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og vil ha leirer og seminar sammen med konfirmanter i NLM region Sørvest på Fjelltun i Stavanger. Undervisningen ellers blir hovedsakelig på Kleppe Bedehus.

Vi ønsker å gi undervisning og veiledning til deg som ønsker å bli bedre kjent med Jesus.

 

Hvorfor konfirmasjon?

Matt.28,18.20: Da trådte Jesus fram og talte til dem: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disiplerDøp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

 

Konfirmasjon hører både teologisk og historisk sammen med dåpens nådemiddel. Dåpen gir både frelse og åndsmeddelelse, og konfirmasjon er en bekreftelse på det som skjedde i dåpen. Konfirmasjonen skal styrke tilhørigheten til det kristne fellesskapet ved invitasjon, inkludering og omsorg. Den har til hensikt å være disippelgjørende med aktivt trosliv og kristneliv som mål. 

 

Dette kan vi tilby deg som konfirmant:

Undervisningskvelder annenhver mandag 

Blåtur(er) - sosiale happenings 

Storsamling sammen med konfirmanter fra resten av regionen

2 leirer sammen med resten av regionen

Londontur! (Denne turen kommer i tillegg til selve konfirmantopplegget, ca. 4000,-)

 

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE søndag 9.mai 2021

 

Pris: kr 3000,- (inkludert 2 weekender, Londonturen kommer i tillegg)

Påmelding: fortløpende til mtveita (a) nlm.no

 

Aktuelle temaer som vil bli tatt opp i undervisningen:

Bibel, bønn, dåp, identitet, disippelgjøring, treenighet, kristne i hverdagen, etikk, trosforsvar, helbredelse, sex og familie, media, tro og vitenskap, tilbedelse...

Vi ønsker å gjøre bibelen levende ved å styrke bibelkunnskapen, og utruste konfirmantene til et liv sammen med Jesus.

 

Konfirmantteamet vårt 2019/20:

Undervisere: Aslak Tveita (pastor), Sølve Salte (teolog), konfirmantlederne med flere

Konfirmantledere: Anita Nese, Ingvar Nese, Hjørdis Stiegler og Trond Laland Vold.

 

Kontaktperson: Marita Skailand Tveita mtveita (a) nlm.no

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet

Fokus hverdagsmenighet

Kleppe bedehus Gavekonto: 3335.23.26122
Fredheimsvegen 2c E-post: hverdagsmenigheten nlm.no
4352 Kleppe