Siste nyheter

Bli medlem

Ser du på Fokus som din menighet?

Da har vi lyst til å oppfordre deg til å bli medlem.

 

Dette er viktig av flere grunner:

  • Ved å bli medlem sier du at du ønsker å være en del av og støtte opp om fellesskapet.
  • Som medlem kan du stemme og si din mening på årsmøtet.
  • Medlemskontingenten utgjør en god økonomisk støtte til menigheten.
  • Vi søker om økonomisk støtte basert på innmeldte medlemmer.
  • Gir god oversikt over de som hører til hos oss, slik at vi lettere kan følge opp og sende informasjon.

Medlemskontingenten for 2020:

  • Voksen: 250 kr
  • Unge voksne (under 25 år): 150 kr
  • Barn (til og med 17 år): 100 kr

Makspris per familie: 750kr

 

Kontingenten betales inn på konto: 3335.23.26.157 (årlig betaling, lurt å legge inn dette som avtale på nettbanken)

 

Dersom du ønsker å bli medlem, kan du enten fylle inn skjemaet under (Vi trenger navn, fødselsdato DD.MM.ÅÅ og postnummer, og hvor mye du har betalt inn) eller ta kontakt med Edgar Kverme: edgarkv (a) gmail . com

 

Ønsker du å bli medlem i NLM trossamfunn, kan du finne innmeldingsskjema her.

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet
 

Fokus hverdagsmenighet

Kleppe bedehus Gavekonto: 3335.23.26122
Fredheimsvegen 2c E-post: hverdagsmenigheten nlm.no
4352 Kleppe