Siste nyheter

Fast givertjeneste - ny ordning

Ønsker du å bli fast giver hos oss?

Fast givertjeneste med skattefradrag kan registreres på nlm.no.

Merk med FOKUS HVERDAGSMENIGHET

 

Vi har Vipps! Søk Fokus hverdagsmenighet eller nr. 126073

 

Det er også mulig å gi en gave direkte til Fokus hverdagsmenighet sin konto ved å legge inn fast betaling til kontonummeret under.

 

Vi er også veldig takknemlige for de som ønsker å gi enkeltgaver!

Fokus sitt kontonummer: 3335.23.26122

 

UV (Unge Voksne) sitt kontonummer: 3335.23.26130

 

Ved å gi en månedelig sum får vi forutsigbarhet og stabilitet til drift og misjon. Menigheten har mange forpliktelser, og størst av disse er penger til misjon og lønn av ansatte. Tusen takk for gaven du gir!

"Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling.

Salomos Ordspråk 3,9-10

 

 

Fokus hverdagsmenighet

Kleppe bedehus Gavekonto: 3335.23.26122
Fredheimsvegen 2c E-post: hverdagsmenigheten nlm.no
4352 Kleppe