Siste nyheter

Konfirmasjon i Fokus

Høsten 2018 starter vi med konfirmant-undervisning i Fokus. Det gleder vi oss til! Spre gjerne nyheten videre!

Velkommen til konfirmantundervisning i regi av Fokus hverdagsmenighet!

 

Fokus hverdagsmenighet starter opp konfirmasjonsundervisning fra høsten 2018!

Det blir i samarbeid med NLM sørvest, der konfirmantene vil delta på weekender og storsamling sammen med konfirmanter fra hele regionen.

Lokalt har vi fått på plass et godt lederteam, og gode undervisere. Her har vi også lokale tilbud med deltakelse i gudstjenster, UF, KRIK (og evt andre kristne ungdomsarrangement i bygda).

 

Vi er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og vil ha weekender og seminar sammen med konfirmanter i NLM region Sørvest på Fjelltun i Stavanger. Undervisningen ellers blir hovedsakelig på Kleppe Bedehus.

Vi ønsker å gi undervisning og veiledning til deg som ønsker å bli bedre kjent med Jesus.

 

Hvorfor konfirmasjon?

Matt.28,18.20: Da trådte Jesus fram og talte til dem: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

 

Konfirmasjon hører både teologisk og historisk sammen med dåpens nådemiddel. Dåpen gir både frelse og åndsmeddelelse, og konfirmasjon er en bekreftelse på det som skjedde i dåpen. Konfirmasjonen skal styrke tilhørigheten til det kristne fellesskapet ved invitasjon, inkludering og omsorg. Den har til hensikt å være disippelgjørende med aktivt trosliv og kristneliv som mål. 

 

Dette kan vi tilby deg som konfirmant:

Undervisningskvelder annenhver mandag (partallsuker) kl.18-19:30

Datoer:

Høst 2018: 3.september, 17.september, 15.oktober, 29.oktober, 12.november, 26.november, 10.desember

Vår 2019: 7.januar, 21.januar, 4.februar, 18.februar, 4.mars, 18.mars, 1.april, 29.april.

Blåtur(er) - sosiale happenings 

Storsamling på Fjelltun 19.januar

Weekender:

21.-23.september på Tonstadli

29.-31.mars til Solgry

 

 

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE søndag 5.mai 2019

 

Pris: kr 2500,- (inkludert 2 weekender)

Påmelding: fortløpende til simoi@nlm.no 

 

Aktuelle temaer som vil bli tatt opp i undervisningen:

Bibel, bønn, dåp, identitet, disippelgjøring, treenighet, kristne i hverdagen, etikk, trosforsvar, helbredelse, sex og familie, media, tro og vitenskap, tilbedelse...

Vi ønsker å gjøre bibelen levende ved å styrke bibelkunnskapen, og utruste konfirmantene til et liv sammen med Jesus.

 

Konfirmantteamet vårt 2018/19:

Undervisere: Aslak Tveita (pastor), Sølve Salte (teolog) med flere

Konfirmantledere: Anita Nese, Ingvar Nese, Trond Laland Vold. Helene Linjord (praktisk tilrettelegging).

 

Kontaktperson: Siren K Moi (trosopplæringsleder) - simoi@nlm.no

 

 

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet

Fokus hverdagsmenighet

Kleppe bedehus Telefon: 47 45 29 39
Fredheimsvegen 2c E-post: info hverdagsmenigheten.no
4352 Kleppe Gavekonto: 3335.23.26122