Siste nyheter

Vi vil gjøre Jesus kjent for neste generasjon!

Det er bruk for deg! Misjonsmarken er rett foran våre føtter!

Vi vil gjøre Jesus kjent for neste generasjon! Vil DU bli med?
"hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.. men hvordan kan de påkalle uten å tro, hvordan tro uten å ha hørt, hvordan høre uten at noen forkynner..." (Rom.10) Er det dine vakre føtter som skal gå?

  • Ansvarlig for sidenSiren Moi
  • Publisert

Fokus hverdagsmenighet

Kleppe bedehus Gavekonto: 3335.23.26122
Fredheimsvegen 2c E-post: hverdagsmenigheten nlm.no
4352 Kleppe